تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
نویسنده: mg7

 

صفر تا صد گرامر زمان آینده ساده در زبان انگلیسی!!!!!!!!!!!!

کاربرد: از این زمان برای بیان اعمالی استفاده می شود که که در زمان آینده صورت خواهد.

مثال

من به مدرسه خواهم رفت.

شما به مدرسه خواهید رفت.

فرمول ساخت جمله جوابی:

 ادامه جمله + شکل ساده افعال + فعل کمکی will + فاعل

نکته: برای تمامی اسامی و ضمایر فاعلی از فعل کمکی will به همراه فعل اصلی در حالت ساده استفاده می گردد.

 

مثال جمله جوابی:

I will watch television tomorrow.

من فردا تلویزیون تماشا خواهم کرد.

He’ll eat food.

او غذا خواهد خورد.

Maryam will wash dishes 2 hours later.

مریم دو ساعت دیگر ظرف ها را خواهد شست.

 

فرمول ساخت جمله سئوالی:

برای سئوالی کردن جملات در زمان آینده ساده می بایست در ابتدا جمله از فعل کمکی will استفاده کنیم.

?ادامه جمله + حالت ساده افعال + فاعل + will

در جملات سئوالی، برای تمامی اسامی و ضمایر فاعلی می بایست از فعل کمکی will استفاده کرد.

 

Will Mobina wash dishes 4 hours later?

آیا مبینا چهار ساعت دیگر ظرف ها را می شوید(خواهد شست)؟

Will he write a letter tomorrow?

آیا او فردا یک نامه خواهد نوشت؟

 

 Will you teach English at school tomorrow morning?

آیا تو فردا صبح در مدرسه انگلیسی تدریس خواهید کرد؟

 

Will they go to park the day after tomorrow?

آیا آنها پس فردا به پارک خواهند رفت؟

فرمول ساخت جملات منفی در زمان آینده ساده:

ادامه جمله + فعل + will not/won’t + فاعل

 

مثال:

Javad will not go to school tomorrow.

جواد فردا به مدرسه نخواهد رفت.

Mr.President won’t eat breakfast tomorrow morning.

آقای رئیس فردا صبح صبحانه نمی خورد. (نخواهد خورد)

He’ll not eat food.

او غذا نخواهد خورد.

 

پاسخ های کوتاه در زمان آینده ساده:

شما می توانید نسبت به سئوالاتی که از شما پرسیده می شود پاسخ کوتاه بدهید.

مثال یک:

Will you go to school tomorrow?

آیا تو فردا به مدرسه می روی؟ (خواهی رفت)

پاسخ مثبت کوتاه

Yes, I will.

بله، انجام خواهم داد (می روم)

پاسخ منفی کوتاه

No, I won’t.

خیر، انجام نخواهم داد (نمی روم)

مثال دو:

Will Homa read a newspaper tomorrow?

آیا هما فردا یک روزنامه خواهد خواند؟

پاسخ مثبت کوتاه

Yes, she (Homa) will.

بله، او (هما) انجام خواهد داد. (خواهد خواند)

پاسخ منفی کوتاه

No, she (Homa) will not/won’t.

خیر، او (هما) انجام نخواهد داد. (نخواهد خواند)

این پست را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره صفر تا صد زمان آینده ساده در زبان انگلیسی!!! را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.