تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
نویسنده: mg7

 

صفر تا صد گرامر زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی!!!!!!!!!!!!

کاربرد: از این زمان برای بیان اعمالی استفاده می شود که در زمان گذشته صورت گرفته و به پایان رسیده است.

برای مثال من دیروز به مدرسه رفتم.

فرمول ساخت جمله جوابی:

ادامه جمله + حالت گذشته افعال با قاعده/افعال بی قاعده + فاعل

نکته:

در زبان انگلیسی افعال اصلی از نظر طبقه بندی به دو دسته بندی با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند.

نحوه تبدیل افعال باقاعده به حالت گذشته:

زمانی که قصد داریم از یک فعل باقاعده برای زمان گذشته ساده استفاده کنیم می بایست پسوند ed را به انتها فعل اضافه کنید.

مثال:

watch+ed = watched

wash+ed = washed

close+ed = closed

آشنایی با حالت گذشته افعال بی قاعده:

این افعال از قاعده اضافه کردن حروف ed پیروی نمی کنند؛ چراکه خود دارای شکل به خصوصی هستند و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند که می بایست آنها را با دقت یاد بگیرید. جدول این افعال در انتها کتاب قرار داده شده است.

برای مثال به این مقایسه دقت کنید:

حالت گذشته افعال بی قاعده          نحوه تبدیل افعال باقاعده به حالت گذشته

eat = ate                                watch+ed = watched

write = wrote                        wash+ed = washed

break = broke                        close+ed = closed

مثال جمله جوابی:

I watched television yesterday.

من دیروز تلویزیون تماشا کردم.

He ate food.

او غذا خورد.

Maryam washed dishes last night.

مریم شب گذشته ظرف ها را شست.

 

نکته دوم:

اگر انتها فعل اصلی باقاعده به حرف y ختم شود می بایست حرف y حذف گردد و سپس از حرف ied استفاده کرد. دقت داشته باشید که این قاعده مخصوص افعالی هست که حرف y تلفظ «یی» می دهد و افعالی مانند play از این که قاعده مستثنی هستند.

مثال:

study = studied

تلفظ: اِستادید = اِستادی

play = played

تلفظ: پِلِید = پِلِی

 

فرمول ساخت جمله سئوالی:

برای سئوالی کردن جملات در زمان گذشته ساده می بایست ابتدا جمله از فعل کمکی did که حالت گذشته افعال کمکی do/does است، استفاده کنیم.

?ادامه جمله + حالت ساده فعل + فاعل + did

برای تمامی اسامی و ضمایر فاعلی می بایست از فعل کمکی did استفاده کرد.

نکته:

دقت داشته باشید که در جملات سئوالی، افعال اصلی جمله به شکل ساده و بدون اضافه کردن پسوند  ed، مورد استفاده قرار می گیرند.

Did Mobina wash dishes last night?

آیا مریم شب گذشته ظرف ها را شست؟

Did he write a letter last night?

آیا او شب گذشته یک نامه نوشت؟

 Did you teach English at school?

آیا تو در مدرسه انگلیسی تدریس کردی؟

Did they go to park yesterday?

آیا آنها دیروز به پارک رفتند؟

 

فرمول ساخت جملات منفی در زمان گذشته ساده:

 ادامه جمله + حالت ساده فعل + did not/didn’t + فاعل

مثال:

I didn’t watch television 2 days ago.

من دو روز قبل تلویزیون تماشا نکردم.

He did not eat breakfast today.

او امروز صبحانه نخورد.

نکته: دقت داشته باشید که شکل اصلی افعال در جملات منفی سوم شخص هیچ تغییری نمی کند.

 

پاسخ های کوتاه در زمان گذشته ساده:

فراموش نکنید که فعل did در زبان انگلیسی دارای دو کاربرد است.

کاربرد اول: این فعل به عنوان فعل کمکی برای سئوالی کردن و منفی کردن جملات در زبان گذشته ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد دوم: این فعل می تواند یه عنوان یک فعل اصلی به معنای انجام دادن کاری در زمان گذشته ساده به کار رود.

مثال:

I did my homework last week.

من هفته گذشته تکالیفم را انجام دادم.

 

شما می توانید نسبت به سئوالاتی که از شما پرسیده می شود پاسخ کوتاه بدهید.

مثال یک:

Did you eat breakfast today?

آیا تو امروز صبحانه خوردی؟

پاسخ مثبت کوتاه

Yes, I did.

بله، انجام دادم (خوردم)

پاسخ منفی کوتاه

No, I didn’t.

خیر، انجام ندادم (نخوردم)

مثال دو:

Did Homa read a newspaper yeserday?

آیا هما دیروز یک روزنامه خواند؟

پاسخ مثبت کوتاه

Yes, she (Homa) did.

بله، او (هما) انجام داد. (خواند)

پاسخ منفی کوتاه

No, she (Homa) didn’t.

خیر، او (هما) انجام نداد. (نخواند)

این پست را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره صفر تا صد زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی!!! را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.