تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
نویسنده: mg7

 

صفر تا صد گرامر افعال توبی زمان حال در زبان انگلیسی!!!!!!!!!

به عنوان یک زبان آموز باید بدانید که یکی از مهمترین گرامر های زبان انگلیسی موضوع افعال توبی زمان حال می باشد. این ضمایر در بسیاری از جملات زمان حال نقش بسیار ضروری را ایفا می کنند.

برای ضمیر فاعلی I از فعل توبی am استفاده می کنیم.

I        am         I am from New Zealand.

و برای ضمایر فاعلی سوم شخص از فعل توبی is استفاده می کنیم.

He     is   He is twenty years old.

She    is   She is a nurse.

It       is   It is a big dog.

و برای ضمایر فاعلی جمع از فعل توبی are استفاده می کنیم.

We    are         We are intelligent.

You   are         You are students.

They are         They are married.

این پست را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره صفر تا صد گرامر افعال توبی زمان حال در زبان انگلیسی!!! را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.