تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
نویسنده: mg7

 

گرامر نحوه استفاده از دو فعل متوالی در زبان انگلیسی

در انگلیسی اگر جمله ای دارای دو فعل متوالی باشد فعل دوم به دوصورت بکار برده می شود :

Verb + to + verb = want to go

در زبان انگلیسی اکثریت افعال متوالی از این قاعده استفاده میکنند .

Verb + verb + ing = start playing

تعدای از افعال در زبان انگلیسی هستند که بعد از بکار بردن آنها می بایست فعل بعد از آنها همراه با ing بکار برده شود و از to برای ارتباط استفاده نگردد.

برخی از افعالی که فعل بعدی با ing می آید.

Start

Like

Avoid

Looking forward to

Admit

Enjoy

مثال:

I want to eat food

می خواهم غذا بخورم.

I enjoy playing football

من از فوتبال بازی کردن لذت می برم

این پست را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره نحوه استفاده از دو فعل متوالی در انگلیسی را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.